Muhammad Willy Ardiansyah Blogs

Just another WordPress.com weblog

MANUSIA YANG DI UJI KARENA PENYAKIT KUSTA (BELANG), BOTAK (RAMBUTNYA RONTOK), DAN BUTA

Imam Bukhari rah mengatakan didalam kitabnya shohih bukhari,bahwasanya Abu Hurairah ra berkata,beliau mendengarkan Rasululllah saw bersabda: ada 3 orang bani israil si penyakit kusta, si botak yang rambutnya rontok selalu, dan si buta, Allah hendak menguji mereka dengan penyakit ini dengan mengutus malaikat, malaikat datang kepada laki-laki yang terkena penyakit kusta bertanya apakah yang paling kamu cintai di dunia ini? Si kusta menjawab: warna kulit yang bagus dan indah yang selama ini aku hina di pandangan orang, kemudian malaikat menyembuhkan penyakit laki-laki itu, dengan memberikan warna kulit yang indah, malaikat bertanya lagi, harta apa yang kamu sukai?? Laki-laki itu menjawab: Onta, dalam riwayat yang lain, sapi betina yang berumur 10 bulan, kemudian malaikat memberikan onta dan berkata semoga Allah memberikan keberkahan terhadap harta mu, kemudian malaikat datang kepada seorang yang terkena penyakit botak (rambutnya rontok), dan bertanya apakah yang paling kamu cintai di dunia ini?? Laki-laki itu menjawab: rambut yang indah dan menghilangkan penyakit ku ini yang membuat manusia menghindar dari ku, kemudian malaikat menyembuh kan penyakit nya dan memberikan rambut yang indah, malaikat bertanya? Harta apa yang paling kamu sukai? Dia menjawah: sapi betina, kemudian malaikat memberikan sapi betina yang sedang hamil dan berkata semoga Allah memberikan keberkahan terhadap hartamu. Kemudian malaikat datang kepada laki-laki buta dan  bertanya, apakah yang paling kamu sukai di dunia ini? Allah menghilangkan kebutaanku,sehingga aku dapat melihat manusia, kemudian malaikat menghilangkan kebutaan nya, dan bertanya harta apakah yang kamu sukai? laki-laki itu menjawab: domba.kemudian malaikat memberikan domba yang sedang melahirkan, sehingga ketiga laki-laki dari bani israil ini mempunyai ladang yang sangat luas dari hasil harta mereka yang berkembang biak, kemudian setelah mereka sukses.

Malaikat datang kepada mereka satu persatu, malaikat datang kepada laki-laki yang berpenyakit kusta yang sudah Allah hilangkan penyakit darinya dalam bentuk sebagaimana dulu laki-laki itu berpenyakit. Wahai saudaraku aku sangat miskin sedang dalam perjalanan dan tidak mempunyai apa-apa lagi,tidak ada yang dapat membantuku kecuali anda, aku memohon kepadamu yang telah diberikan warna kulit yang indah dan memberikan kepadamu harta seekor onta yang berkembang biak berikanlah aku sedikit hartamu.

Laki-laki itu pun menjawab: tidak,masih banyak urusan yang lain yang harus aku kerjakan.

malaikat itupun berkata kepada laki-laki itu : aku mengetahui siapa dirimu bukan kah dirimu dulu sama seperti diriku sekarang yang terkena penyakit kusta(belang) ini yang sangat mengganggumu dan dicela manusia,bukan kah dulu dirimu sangat miskin kemudian Allah memberikan kekayaan kepadamu??

Laki-laki itupun menjawab: aku mendapat kan semua ini dari hasil jerih payahku sehingga hartaku ini berkembang biak.

Malaikat berkata: apabila kamu berbohong semoga Allah menjadikanmu sebagaimana kamu seperti awalnya.

Kemudian malaikat datang kepada laki-laki botak yang sudah Allah hilangkan rontok rambutnya dan memberikan nya harta yang berlimpah, sebagaimana laki-laki dahulu itu berpenyakit. maka malaikat bertanya sebagaimana bertanya kepada laki-laki yang terkena penyakit belang,

Kemudian malaikat berkata: apabila engkau berbohong semoga Allah menghilangkan semua nikmat yang diberikan kepadamu dan menjadikan mu seperti awalnya…

Kemudian malaikat datang kepada si buta yang telah Allah hilangkan darinya kebutaan menyerupai laki-laki dahulu waktu ia dalam keadaan buta.malaikat bertanya: wahai saudaraku aku sangat miskin sedang melakukan perjalanan jauh dan aku tidak mempunyai harta lagi, sudilah jikalau engkau memberikan harta mu yang sangat berlimpah ini.

Laki-laki itu pun menjawab: sungguh dahulu aku dalam keadaan buta kemudian Allah menyembuhkan penyakit ku ini, dahulu aku dalam keadaan sangat miskin kemudian Allah memberikan kekayaan padaku, demi Allah ambillah apa yang anda inginkan dari harta yang Allah berikan kepadaku.

Malaikat itu pun menjawab: peganglah hartamu ini sesungguhnya aku hanya menguji kalian, sungguh Allah sangat ridho kepadamu, dan murka kepada sahabat-sahabat mu. (Allah memberikan keluasan rezki kepada laki-laki buta ini dan menjadikan sahabat-sahabat nya,si kusta (belang) dan laki-laki botak yang terkena penyakit rontok seperti sedia kalanya, jatuh miskin dan berpenyakit seperti sedia kalanya diwaktu dia di uji)……………………….(HR.BUKHARI DAN MUSLIM).

Cerita umat-umat dahulu merupakan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berfikir, Rasulullah saw menceritakan kepada umatnya bagaimana kisah umat terdahulu sebagai ibroh bagaimana umat sebelum mereka, dalam cerita ini terdapat bukti pentingnya keikhlasan, keikhlasan manusia terhadap Rabbnya,dirinya dan apa yang terjadi dalam hidupnya di masa lalunya. Dan pentingnya mensyukuri ni`mat yang diberikan oleh Allah kepadanya. adapun kufur terhadap ni`matNya dapat menjadikan manusia jatuh dalam kebinasaan dan kehancuran.

Kewajiban manusia hendaklah selalu dan terus menerus mengingat masa lalunya, hendaklah tidak melupakan kapan di waktu sakitnya, kapan di waktu susahnya dan kapan di waktu dalam keadaan miskinnya setelah mereka mendapatkan pada sa`at ini dalam keadaan sehat wal-afiat, dalam keadaan kaya dan dalam keadaan bahagia, hendaklah manusia mengikat 2 ikatan yaitu sebagai ingatan dan ibroh masa lalu dan masa yang akan datang, ambil pelajaran dimasa lalu ketika kita berada dalam kemiskinan karena Allah dan sekarang kita berada dalam kekayaan semua karena Allah, dahulu kita dalam keadaan sakit karena Allah dan sekarang kita berada dalam keadaan sehat wal-afiat juga karena Allah, Allah mengatakan dalam firmannya dalam Surat As-syua`raa` ayat 78-80 ( yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang menunjuki aku, dan Tuhanku, yang Dia memberi makan dan minum kepadaku,  dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku). Allah mengatakan dalam firmannya dalam Surat Ibrahim ayat 7 : (Apabila engkau bersyukur tehadap ni`matku niscya akan aku tambahkan kepadamu).

Dari kisah ini juga dapat diambil kesimpulan keutamaan sedekah, dan mengasihi orang-orang miskin dan lemah, dan peringatan kepada orang-orang yang pelit, bakhil, karena pelakunya akan membawa kepada kebohongan dan merasa takut kekayaannya berkurang. serta mengingat masa lalu dan bersyukur kepada Allah merupakan sebab seseorang mendapat ni`mat dan kebaikannya yang terus bertambah, sedangkan bagi mereka yang kufur terhadap ni`matnya maka Allah akan mencegah ni`mat darinya dan mencegah kebaikan terhadap nya. setiap muslim yang diberikan oleh Allah baik berupa ni`mat sehat, harta , atau kelapangan hendak lah mengingat orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangannya. niscaya Allah akan menambahkan ni`mat yang ada padamu.

Dari kisah ini juga dapat kita ambil pelajaran bahwasanya dunia ini tidak selamanya kekal, orang kaya tidak selamanya dia kaya, orang yang kuat tidak selamanya dia menjadi kuat, dan orang yang berada dalam kelapangan tidak selamanya dalam kelapangan, kehidupan ini tidak ada yang abadi dan tidak terus menerus selalu dalam keadaan baik, sungguh banyak orang yang kaya menjadi miskin, berapa banyak orang yang kuat dan sehat jatuh sakit dan menjadi lemah.

Mu`min yang cerdas selalu mengambil pelajaran dalam hidupnya, beramal untuk akhiratnya, dan memenuhi hak-hak ni`mat yang Allah berikan kepadanya, baik berupa kesehatan, harta benda, dan kelapangan, karena kehidupan  dunia itu selalu berbolak-balik, dan semua nya merupakan ujian, Allah mengatakan dalam firmannya surat Al-Hadiid ayat 20: (Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur.  Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu).

Iklan

Februari 5, 2010 - Posted by | Manusia yang Diuji Karena Penyakitnya

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: